Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime, sú u nás v bezpečí. Pozrite se na to, ako s Vašimi dátami pracujeme.

Komu svoj súhlas udeľujete?

Sme spoločnosť Travelco s.r.o., IČ 46528695 so sídlom Oščadnica 1076, 2301 Oščadnica, Slovensko.

Ako nás kontaktovať?

Ak budete mať k spracovaniu Vašich údajov akúkoľvek otázku, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: .

Aké osobné údaje spracováváme a prečo?

Pokiaľ si prehliadate naše webové stránky

Údaje o Vašom správaniu sa na našom webe

Pokiaľ prochádzate obsah našich webových stránok, získavame o niektorých Vašich aktivitách informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšiť ponuku služieb. Pomocou cookies alebo iných technologií tak získame napríklad Vašu IP adresu a niektoré informácie o Vašom správaniu sa na našich webových stránkach. Informácie nám slúžia predovšetkým k tomu, aby sme Vám dokázali ponúknuť lepšie služby čo nejviac odpovedajúce tomu, čo hľadáte. Údaje o vašom správaniu sa na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám po dobu 5 rokov.

Odber newslettera

Pokiaľ ste v minulosti využili naše služby alebo ste sa dobrovoľne prihlásili k odberu noviniek, potom uchovávame Vašu emailovou adresu, poštovú adresu meno a priezvisko, a to za účelom zaradenia do databázy a zasielania marketingových informácií v elektronickej a/alebo listinnej podobe týkajúcich sa našich služieb (newsletter).
Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je
a) náš oprávnený záujem spočívajúci v propagácii našich služieb vo vzťahu k existujúcim zákazníkom, kedy k zasielaniu newslettra dochádza v súlade ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. V takomto prípade máte možnosť zrušiť odber newslettra pri uskutočnení objednávky služieb a následne kedykoľvek po kliknutí na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na našu emailovú adresu,
b) súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ešte nie ste našim zákazníkom, udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2016/679 (GDPR), ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newslettera alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na našu emailovú adresu.
Osobné údaje budú spracované po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newslettera, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania.
Pokiaľ od nás dostávate naše newslettre môžeme sledovať, či Vás obsah e-mailu zaujal a či ste sa napríklad pozreli na podrobnosti na našom webe. Informácie o pohybe na našich webových stránkach následne spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu za účelom skvalitnenia našich služieb a obsahu newslettra a webových stránok.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu či profilovaniu, pričom Vaše údaje nebudú odovzdané do 3. krajín, ani žiadnej medzinárodnej organizácií, s výnimkou subjektov v postavení sprostredkovateľov, ktoré sa môžu podieľať na správe newslettera, údržbe našej databázy a pod.
Vaše práva spojené so spracúvaním osobných údajov sú podrobne popísané nižšie.

Pokiaľ si u nás objednáte zájazd či inú službu

Za účelom plnenia cestovnej zmluvy

Ak si u nás objednáte zájazd, či iné služby, vyplňujeme s Vami podrobnú cestovnú zmluvu a zisťujeme ďalšie dôležité údaje dôležité pre vybavenie Vašej objednávky a plnenie zákonných povinností. Sú to predovšetkým: meno a priezvisko, rodné číslo, typ cestovného dokladu, číslo cestovného dokladu, dátum platnosti dokladu, bankové spojenie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, mailová adresa a adresa doručenia, údaje o Vašom zdravotnom stave (pokiaľ existuje nejaké obmedzenie). Všetky tieto osobné údaje uchovávame po zákonom stanovenú dobu, prípadne po dobu nutnú k vybaveniu Vašej objednávky.
Ak si u nás zájazd objednáte, tak za účelom plnenia cestovnej zmluvy musíme niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť aj našim dodávateľom, čo sú hlavne hotely, dopravcovia, letecké spoločnosti, delegáti. Viac v odseku Kto má k Vašim údajom prístup?

Poskytnutie ponúk na mieru

Vaše základné kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, mailová adresa a adresa doručenia, prípadne telefónne číslo budeme ďalej spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, za účelom zasielania obchodných oznámení. Novinky a cielené ponuky zasielame prostredníctvom mailu, výnimočne použijeme Vašu poštovú adresu a pošleme Vám náš nový tlačený katalóg zájazdov. Proti zasielaniu marketingových správ sa môžete kedykoľvek odvolať, stačí kliknúť na tlačítko odhlásenie, ktoré nájdete v každom našom maily.

Fotografie a videozáznamy
V priebehu zájazdu obvykle robíme bohatý foto a video materiál, ktorý následne využívame k ďalšej propagácii (napríklad do katalógu a ďalších materiálov, alebo na webovej stránke). Vašu fotografiu alebo video záznam s Vašou osobou použijeme len v prípade, ak nám k tomu dáte výslovný súhlas.

Tieto body platia aj pre spolucestujúcich – osoby uvedené v cestovnej zmluve, keďže predpokladáme, že zákazník, ktorý s nami podpíše cestovnú zmluvu o zájazde, je oprávnený zo za spolucestujúcich udeliť súhlas.

Kto má k Vaším osobným údajom prístup?

V rámci našej firmy pracujú s osobnými údajmi len preškolení zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú povinní zachovávať bezpečnostné opatrenia. Radi by sme Vás uistili, že svojich kolegov si starostlivo vyberáme, ich spoľahlivosť a skúsenosti sú pre nás zásadnou prioritou.

Ak si prehliadate naše webové stránky

Osobné údaje, ktoré vypĺňate na našich webových stránkach (napríklad formulár pre rezerváciu zájazdu, pre prihlásenie k odberu newsletteru, a pod.) pre nás spracováva spoločnosť Open Travel, s.r.o. (IČ: 28438671), ktorá pre nás zaisťuje chod našich stránok a súvisiace služby.

Pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu obsahu prostredníctvom cookies a iných technológií, využívame služby externých spracovateľov: Google Analytics a Google Search Console od poločnosti Google Inc., Facebook Pixel spoločnosti Facebook Inc. Na základe Vášho súhlasu tak poskytujeme niektoré informácie reklamným sieťam poskytujúcim spoločnostiam: Seznam.cz, a.s., Facebook a Google.

Ak si objednáte zájazd alebo inú službu
Ak si u nás objednáte zájazd, tak za účelom plnenia cestovnej zmluvy musíme niektoré Vaše osobné údaje poskytnúť aj naším dodávateľom – čo sú hlavne hotely, dopravcovia, letecké spoločnosti, delegáti, prípadne ďalšie strany poskytujúce dodatočné služby k Vášmu zájazdu. O týchto dodávateľoch budete včas informovaní v cestovnej zmluve, v pokynoch k zájazdu, prípadne v priebehu zájazdu. Ak si objednáte cestovné poistenie k zájazdu, poskytneme Vaše údaje príslušnej poisťovni k zabezpečeniu plnenia služieb.

Ak uskutočníte rezerváciu zájazdu či inej služby cez formulár na našom webe, osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov pre nás spracováva spoločnosť Open Travel, s.r.o. (IČ: 28438671), ktorá zabezpečuje chod našich stránok a súvisiacich služieb.

Odovzdávanie osobných údajov mimo EU
Ak cestujete do vzdialených oblastí mimo Európsky hospodársky priestor, tak v rámci vybavenia Vašej objednávky a výhradne k zaisteniu realizácie zájazdu, môžeme najnutnejšie osobné údaje poskytnúť aj partnerom mimo EÚ (napr. hotely, letecké spoločnosti), ktoré zabezpečujú úroveň ochrany osobných údajov.
Všetkých partnerov si starostlivo vyberáme. S poskytovateľmi aplikácií a ďalších technologických služieb máme podpísané spracovateľské zmluvy.

Ochrana a zabezpečenie Vašich údajov

Vaše údaje bezpečne strážime a uchovávame v maximálne možnej miere. Prijali sme sme opatrenia proti ich zneužitiu, poškodeniu, či zničeniu. Všetci zamestnanci a spolupracovníci boli riadne poučení a preškolení. Údaje sú uložené na vysoko zabezpečených serveroch a pravidelne zálohované.

Aké máte práva

Pokiaľ chcete vedieť, aké údaje o Vás uchovávame, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či Vaše údaje uchovávame v súlade so zákonom, obráťte sa na nás, podáme Vám podrobné vysvetlenie. O čo nás môžete požiadať?

Právo na prístup k informáciám

Máte právo vedieť, aké Vaše údaje spracúvame, prečo a akú dlhú dobu, ako ich archivujeme a komu poskytujeme. Aj keď sme sa snažili všetky otázky zodpovedať práve na tejto stránke, pokiaľ tu náhodou niečo nenájdete, neváhajte sa nás opýtať. Podrobnosti k spracovaniu Vašich osobných údajov Vám poskytneme najneskôr do 30 dní.

Právo na zmenu

Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracujeme, sú chybné, neúplné alebo neaktuálne, napíšte nám. Všetko preveríme a pokiaľ bude potrebné, dáme to čo najskôr do poriadku.

Právo na vymazanie údajov

Ak nás požiadate, Vaše údaje z našej databázy vymažeme natrvalo. Výnimkou sú tie osobné údaje, ktoré musíme evidovať, pretože to vyžaduje zákon (napríklad údaje cestovných zmlúv, účtovné doklady, apod.). Zároveň zaistíme vymazanie údajov u našich spracovateľov, ktorí pre nás zaisťujú niektoré zo služieb. Keďže úplné vymazanie údajov (i zo záloh) je pomerne technicky náročné, odstránenie prevedieme do 30 dní odo dňa, kedy obdržíme Vašu žiadosť.

Právo obmedzenia spracovania

Chcete svoje údaje miesto nás zveriť niekomu inému? Všetko o Vás spracujeme do XML súboru, a tento môžete jednoducho poskytnúť novému správcovi.

Môžete podať sťažnosť

Myslíte si, že s Vašimi údajmi nezachádzame tak, ako by sme podľa zákona mali? Máte právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme len radi, ak sa pokúsite problém najprv vyriešiť s nami, pokúsime sa všetko preveriť a prípadne urobiť nápravu.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25. mája 2018.

mohlo by vás zaujímať

NEWSLETTER

Novinky emailom?

Nenechajte si ujsť žiadny voľný termín vašej ideálnej dovolenky a prihláste sa k odberu noviniek.